Vakantiehuis Norg
 


Norg:

Norg is een esdorp in het noorden van de provincie Drenthe, ongeveer 25 kilometer van de stad Groningen en 12 kilometer van de Drentse hoofdstad Assen. Norg telt 3.631 inwoners. 

Norg heeft net als vele andere esdorpen in Drenthe een lange geschiedenis. Al in het begin van de middeleeuwen duikt Nurch of Norche op in oorkondes. De oudste essen zijn op 650-750 na Christus gedateerd. Het nabijgelegen Norgerholt is een heel oud bos en dateert vermoedelijk uit de 9e eeuw. Na de komst van het christendom behoorde Drenthe tot het bezit van de bisschop van Utrecht, die de rechten en plichten van de inwoners van Drenthe voor het eerst bij het landrecht van 1412 erkende. 

Het belangrijkste monument in Norg is de, in het midden van de 13e eeuw gebouwde, romanogotische Sint-Margaretakerk met een zadeldaktoren. Deze, thans protestantse kerk, werd gewijd aan de martelares Margaretha van Antiochie. De wijwaterbak en het doopvont van de kerk dateren van voor de bouw, respectievelijk uit het midden van de 12e eeuw en het begin van de 13e eeuw.

In Norg zelf ligt geen hunebed, maar wel in het dichtbij gelegen Westervelde en, iets verder weg, bij Zeije, de hunebedden. Op het oude kerkhof rond de kerk liggen een paar grote stenen die waarschijnlijk afkomstig zijn van een verwoest hunebed.

In Norg staan twee oude windmolens. De ene, Noordenveld geheten, is een korenmolen die sinds 1878 bestaat. De andere molen in het dorp is de korenmolen De Hoop die als enige molen in Nederland is uitgerust met Bilauwieken.

Het dorp Norg telt vijf brinken. Deze zijn allemaal in het centrum van het dorp gelegen. Ze zijn in de 19e eeuw aangelegd voor de grote paardenmarkten. Deze markten worden nu nog steeds vier keer per jaar georganiseerd, vaak in combinatie met een goederenmarkt of een ander evenement.

De Zwartendijksterschans is een uit de 16e eeuw daterend verdedigingsbolwerk in het nabijgelegen dorp Een, dat weerstand moest bieden tegen de Bisschop van Munster. Hij ligt aan de Schansweg. Deze weg heet de Schansweg, maar stond vroeger bekend als de Zwartendijk en was de belangrijkste verbinding van Friesland met Drenthe. Ter bescherming van deze weg is hier in de zestiende eeuw een schans gebouwd. Deze Zwartendijksterschans is in 1980 prachtig gerestaureerd.

Aan de noordzijde van het dorp liggen drie aaneengesloten bosgebieden: de Molenduinen, de Langeloerduinen en de Oosterduinen . In de omgeving van Norg bevinden zich de natuurgebieden Norgerholt en het Fochteloerveen.

Roden:

Roden is een esdorp in het noorden van de provincie Drenthe, ongeveer vijftien kilometer van de stad Groningen. Roden heeft een belangrijke centrumfunctie, met een groot aantal winkels. Het dorp heeft 14.500 inwoners.

Hoewel Roden vanouds een echt Drents brinkdorp is, is er van de oude brink weinig meer over. Voornamelijk bestraat wordt het omzoomd door kenmerkende gebouwen waarvan de kerk de meest dominerende is. Deze brink is de plaats waar meerdere keren per jaar een kermis wordt gehouden. Op de brink staat een standbeeld van Ot en Sien.

Aan de zuidoostkant van het oude dorpscentrum bevindt zich havezateMensinge met omringende grachten en weilanden. Het huis met landgoed is zo'n 5,5 hectare groot en sinds 1985 niet meer in particulier bezit maar eigendom van de gemeente. Het werd gesticht in 1381 en de voorname eigenaren ervan hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Roden en omstreken. Tegenwoordig is het deels museum en deels in gebruik als huisvesting van enkele bedrijven. Ook is op het landgoed in de voormalige boerderij 'Winsinghhof' een cultureel centrum gevestigd. Aan het landgoed grenst het natuurgebied Mensinge met vrij toegankelijke uitgestrekte bossen.

Al rond het jaar 800 waren rondtrekkende monniken bezig met de verspreiding van het geloof in Drenthe. In Vries stond in 775 al een kapel. In 1139 was er in Roden een dochterkerk van de Bonifatiuskerk van Vries. Het aangezicht van de Roder Brink wordt bepaald door de in de 13e eeuw gebouwde Catharinakerk, die gewijd werd aan de heilige Catharina. Het oudste deel van de kerk is het schip, dat uit de dertiende eeuw dateert. Het koor zelf stamt uit de vijftiende eeuw.

Een-West:

Een-West een dorp in de provincie Drenthe. Het dorp ligt vlak bij het drie-provinciën-punt van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. 

De grens van Drenthe heeft hier een wat merkwaardige hoek. Hij loopt namelijk ongeveer 2 kilometer (nagenoeg) naar het westen, dan ongeveer 1½ km naar het zuiden (langs de Landweer ) en dan weer 4 km naar het oosten.

De grens is in 1717 als compromis ontstaan als gevolg van een grensconflict tussen de bewoners van Een en Leek. Het dorp Een liet zijn vee namelijk ver in het veengebied ten westen van het dorp, tot in het Groningse gebied, weiden. Men meende daarom, toen het economisch interessant werd vanwege de verveningen, het recht te hebben op het gebied (het huidige Breemen ) – hoewel het altijd als Gronings bekendstond. Ter compensatie werd een deel(tje) aan Een toegewezen, het huidige Een-West.

Aan de weg van Een naar Een-West ligt de Zwartendijksterschans.

Bakkeveen:

(Fries: Bakkefean) is een dorp in de provincie Friesland . Bakkeveen ligt op korte afstand van Drachten, en telt 1925 inwoners. Het dorp werd het eerst genoemd als de plaats waar in 1231 de Friezen en Drenten een veldslag uitgevochten. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het dorp door de Spanjaarden verwoest. Het huidige Bakkeveen is ontstaan tijdens de veenontginning in 1660.

Bakkeveen ligt te midden van een bosrijk gebied met heide- en zandvlakten dat is gelegen op de grens met Gronigen en Drenthe. Er wordt wel gezegd dat Bakkeveen het enige brinkdorp in Friesland is, hoewel het niet duidelijk is of deze brink dezelfde oorsprong heeft als die van dorpen in Drenthe . 

Daarnaast zijn er in de nabije omgeving de Bakkeveense Duinen, een heide- en bosgebied dat onaangeroerd is door de veenontginning in de 19e eeuw, en dat een voorbeeld is van hoe heel zuid-oost Friesland er twee eeuwen geleden uitzag.

Bij Bakkeveen staat aan de rand van de bossen het historische landhuis Slotplaats. Het is in gebruik als theehuis en als startpunt voor excursies van Natuurmonumenten. Achter de Slotplaats staat het oude koetshuis dat na renovatie in gebruik is genomen als toeristisch informatie punt. 

In het Slotplaatsbos ligt de Sterrenschans, een zeshoekig verdedigingswerk. De schans ligt langs de eeuwenoude Beakendyk; in vroegere tijden een van de weinige hoger gelegen doorgangen op de moerassige route van de Friese steden naar Drenthe. 

Bakkeveen ligt in een recreatiegebied met attractie- en vakantieparken. Er is een openluchtzwembad en het grootste doolhofpark van Noord-Nederland. Ook is er een speciaal bospad voor rolstoelers. Dit pad is ongeveer 1,5 km lang en begint en eindigt bij de uitkijktoren nabij het zwembad Dundelle. Bij de Sterrenschans ligt een groot, ondiep ven.

Promotievideo Bakkeveen: http://vimeo.com/54656736

 
E-mailen
Bellen